Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với LLVT Quân khu 5, Hà Giang, Nghệ An trong chương trình Quốc phòng địa phương số phát sóng ngày 02/6/2022 .