Bản tin Quốc tế ngày 24/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

- EU chưa đạt đồng thuận về gói trừng phạt mới đối với Nga.

- WTO đánh giá khả quan tình hình thương mại thế giới.