Một trong những kết quả nổi bật trong Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban dân vận Trung ương và Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam 5 năm qua là đã tăng cường phối hợp, chỉ đạo các địa phương, cơ quan đơn vị tích cực tham gia xây dựng, củng cố hơn 3000 tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền xã, phường, trong đó có nhiều địa phương xóa trắng đảng viên. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng và sức mạnh hệ thống chính trị cơ sở được phát huy, đời sống kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng ngày một vững vàng hơn.