Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, chiều ngày 23/02/2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chỉ đạo Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Bộ Tham mưu Quân khu phối hợp với Sở Y tế thành phố Hải Phòng tổ chức lực lượng, phương tiện tiến hành phun khử khuẩn.