Nhiều năm qua, tuyến bờ biển thuộc 2 phường Cẩm An và Cửa Đại ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam liên tục bị sạt lở, xâm thực nhà dân. Vừa qua, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, tình trạng xâm thực tiếp tục diễn ra và gây ra thiệt hại nặng nề cho những hộ dân sống ở khu vực này.