Trong thời gian qua và đặc biệt là trong tháng 7 tri ân này, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, LLVT tỉnh Quảng Nam đã tập trung làm tốt công tác giải quyết các chế độ của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.