Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo tại Hội nghị của Tỉnh ủy Quảng Ninh về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.