Rubik Cuộc sống ngày 03/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Cảnh báo gia tăng ngộ độc rượu sau Tết.

- Hà Nội di dời dân khỏi các chung cư cũ, nguy hiểm.

- Bảo tồn đèn đường cổ ở Anh.