Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 04/3/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Hệ lụy của việc thiếu vật tư y tế.

- Tủ áo dài "Ai cần đến lấy".

- Hòn đảo có mèo nhiều hơn người ở Nhật Bản.