Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 05/11/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Xung quanh câu chuyện hủy quyết định đuổi học học sinh nói xấu giáo viên ở Thanh Hóa.

- Gặp gỡ chủ ý tưởng về khóa học đào tạo nghề tóc miễn phí cho mọi người.

- Hình ảnh ấn tượng: Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn - Tp.Hồ Chí Minh.