Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 06/8/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Chuyên gia chia sẻ cách ứng phó với đậu mùa khỉ.

- Từ hôm nay, dán thẻ thu phí tự động sẽ bị trả phí.

- Nghẹn ngào tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hi sinh.