Rubik Cuộc sống ngày 11/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tranh luận xung quanh quy định: thể thao mang tính chất khiêu dâm.

- Trò truyện với diễn viên Quốc Trường - vai Vũ trong phim "Về nhà đi con".

- 300 mét vuông kể câu chuyện lịch sử sự sống qua 3,6 tỷ năm.