Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 12/10/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Hà Nội: Khó khăn trong triển khai chương trình Sữa học đường.

- Gặp gỡ học sinh trường Amsterdam đam mê tổ chức các trò chơi dân gian.

- Hình ảnh ấn tượng: "Hành trình văn hóa giao thông" của học sinh TP.HCM.