Rubik Cuộc sống ngày 14/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- "Thủ phủ xe đạp mùa đông" ở châu Âu.

- Dự kiến học sinh Hà Nội nghỉ tết Nguyên đán 8 ngày.

- Nhận biết tiền giả mới xuất hiện.