Rubik Cuộc sống ngày 15/01/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Một tuần không sách vở.

- Trò chuyện cùng đại sứ trẻ của Liên hợp tác.

- Mê mẩn trước vẻ đẹp của vườn hồng tại Nhật Bản.