Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 16/6/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm Rubik: Tình trạng phá hoại, bảo kê máy gặt lúa.

- Người trẻ làm phim dã sử theo lối diễn họa. 

- Hình ảnh ấn tượng: Những khu vườn trên xe tải tuyệt đẹp tại Nhật Bản.