Rubik Cuộc sống ngày 24/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Gặp gỡ ông bố ở Hà Nội kể chuyện ở nhà chăm con để vợ đi làm.

- Chạnh lòng lương giáo viên.

- Cuộc diễu hành của những ông già Noel.