Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 26/4/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm Rubik: Khó xử lý dứt điểm dịch vụ Grab hoạt động “chui”.

- Quấy rối tình dục – Nạn nhân cần dũng cảm lên tiếng.

- Hình ảnh ấn tượng: Đua thuyền trong hội làng Đăm.