Bản tin Rubik Thời sự ngày 05/4/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Hà Nội đưa hàng rong vào chợ.

- Đùi gà Mỹ rẻ hơn bó rau.

- Sắp tới có toa cho phụ gia thực phẩm.

- Tiêu điểm Rubik: Câu chuyện thuốc diệt cỏ parawat bị loại khỏi ra danh mục thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn được lưu hành 2 năm nữa.