Phóng sự ảnh - Số 2529: "Rực rỡ Lễ hội Ánh sáng Canada".