Phóng sự ảnh - Số 2710: Sắc màu hồ Gươm qua ống kính Hà Đồng.