Thông thường, từ tháng 9 năm trước cho đến tháng 3 năm sau là mùa cao điểm đón khách quốc tế ở nước ta. Do đó, với những chính sách thị thực cởi mở hơn, ngành du lịch đang được kỳ vọng sẽ đón thời cơ và khai tác tốt nhất lợi thế thu hút khách quốc tế, tăng doanh thu cho du lịch Việt Nam.