Hai gia đình Thiếu tướng Nguyễn Văn Đà và Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú có điểm chung là trải qua những năm tháng chiến tranh và điều hết sức đặc biệt 2 vị tướng ấy đều có thời gian giữ trọng trách Chủ nhiện Tổng cục Hậu Cần. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống Thiếu tướng Nguyễn Văn Đà và Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú luôn có người bạn đời hết mực thủy chung, sắt son tiếp bước trên những chặng đường dài.