Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) là một trong những doanh nghiệp quân đội thành công nhất. Trong sự phát triển nhanh và bền vững trong thời gian qua của Tập đoàn, thì lực lượng lao động trẻ, trong độ tuổi Đoàn viên, đã và đang ngày càng đóng vai trò quan trọng. Điều này một lần nữa được thấy rõ qua Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Tập đoàn, giai đoạn 2022 - 2027, diễn ra vào ngày 26/8.