Phóng sự ảnh - Số 1543: "Tâm huyết người thầy dạy nhiếp ảnh".