Mời quý vị cùng đến với Quảng Trị và tấm lòng của những người lính nơi cửa biển này trong chương trình Du lịch Việt số phát sóng ngày 11/9/2021 trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.