Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Người quan sát: Tầm nhìn Kishida về hòa bình phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.