Ở nơi đầu sóng, ngọn gió như Trường Sa, ngoài những giờ huấn luyện thì tăng gia cũng là một nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm thực phẩm cho các bếp ăn. Giữa muôn trùng biển khơi, thường xuyên phải đối mặt với khí hậu thất thường, khắc nghiệt thì việc tăng gia lại trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của bộ đội, đời sống nơi đảo xa đã được cải thiện từng ngày.