Từ ngày 1/7, Chính phủ đã chính thức điều chỉnh mức lương cơ sở mới là 2,34 triệu đồng/tháng, thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng trước đó. Mức tăng 30% cao nhất từ trước đến nay đã mang đến niềm vui lớn cho hàng triệu cán bộ công chức trên cả nước, tạo thêm động lực để người lao động khối các cơ quan nhà nước nỗ lực hơn trong công việc.