Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 84:

- Dự kiến tổ chức Giải bóng đá cộng đồng 2020.

- 3.1 % cầu thủ U23 Việt Nam đạt loại giỏi.