Những nội dung chính trong chương trình Tạp chí Thể thao Quân đội số 176:

- Hội thao thể dục, thể thao Quân đoàn 1.

- Giải Boxing và võ thuật cổ truyền LET' Việt.