Trong hồi ký của mình, Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên Trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã nói về Tết Quý Sửu 1973 như sau "Đây là một cái Tết rất đặc biệt, cả đời người hẳn chỉ có một lần. Đó là Tết Quý Sửu năm 1973 của tôi". Tối ngày 02/02/1973, tức là vào giao thừa Tết Quý Sửu, sau gần 20 năm chia cắt, lần đầu tiên cành đào miền Bắc hiện diện cùng mai vàng miền Nam trong một bữa tiệc nhỏ đón Tết, đó có lẽ là cái Tết Bắc - Nam sum họp sớm nhất, thể hiên khát vọng thống nhất non sông của cả dân tộc được đại diện bởi từng con người có mặt nơi đây, ngay giữa sào huyệt của kẻ thù.