Một số nội dung chính đáng chú ý trong chương trình Thế giới số số 54:

- FYB London: Túi xách thông minh đầu tiên trên thế giới

- 6 ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh

- Mã độc WannaCry: Nỗi ám ảnh của an ninh mạng toàn cầu