Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Thể thao Sức sống và Đam mê - Số 119 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.