Những nội dung chính trong chương trình Thể thao sức sống và đam mê - Số 3:

- Kendo - Môn võ thuật đậm tính nhân văn từ Nhật Bản.

- Trải nghiệm môn võ Kendo với cựu VĐV Boxing Nguyễn Thị Yến.

- Tư vấn của bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy với người tập luyện Kendo.

- Ảnh hưởng của công nghệ tới Kendo.