Những chuyển động đáng chú ý của đời sống thể thao trong nước cũng như quốc tế có trong chương trình Thể thao Sức sống và Đam mê - Số 75:

- Bóng đá và những câu chuyện bất ngờ xung quanh chiếc ghế hlv.

- Nguyễn Hồng Sơn - từ nghệ sĩ trên sân cỏ tới con người tài hoa ngoài cuộc sống.