Tiếp tục đến với "Thợ săn vàng - Phần 3"  xin mời quý vị và các bạn trở lại cuộc phiêu lưu của những anh chàng dũng cảm với thử thách vô cùng khó khăn trên con đường khai thác vàng.