Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 02/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Dâng hưởng tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ trạm thông tin A69.

- Chủ động ứng phó với bão Chaba.

- Nhà máy Z113 đặt người lao động là trung tâm trong chiến lược phát triển.

- Hà Nội: Phổ cập bơi cho học sinh, phòng chống đuối nước.