Thời sự Quốc phòng ngày 09/05/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Đại tướng Raul Castro tiếp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

- Việt Nam và Nhật Bản sẽ đồng chủ trì nhóm chuyên gia ADMM+ về gìn giữ hòa bình.

- Sống mãi ký ức Trường Sơn.

- Lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng của Quân đội Nga.