Thời sự Quốc phòng ngày 09/11/2018 có những nội dung chính sau đây:

-  Sẵn sàng cho giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung.

- Phát huy sáng tạo của các tài năng nghệ thuật.

- Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ tháng 7/2019.

- Siêu dự án treo 26 năm giữa lòng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.