Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 10/6/2018 có những nội dung chinh sau đây:

- Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

- Huấn luyện thể lực ở Lữ Đoàn Pháo binh 572, Quân khu 5.

- Phát huy tính tích cực trong thi đua yêu nước.

- Khai mạc Lễ hội vải thiều lần đầu tiên tổ chức ở Hải Dương.

- Đồ Sơn: Phát bao cao su truyền thông điệp sống trách nhiệm.