Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 10/7/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025.

- Khắc phục tâm lý chủ quan lơ là trong phòng chống dịch.

- Ngành Hậu Cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy.