Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 15/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ".

- Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam thăm chính thức Liên Bang Nga.

- Phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.