Thời sự Quốc phòng ngày 17/4/2017 có những nội dung chính như sau:

- Cần nỗ lực để hạn chế thấp nhất thiệt hại của thiên tai.

- Vững vàng nơi đầu sóng.

- Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc phối hợp kiểm tra liên hợp nghề cá.

- Quảng Ngãi: Cấp tốc tiêm phòng bạch hầu cho hàng ngàn người dân.

- Nông dân dè dặt thả nuôi cá tra.