Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 17/6/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng PKKQ tổ chức thành công ban bay mẫu

- Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế gắn với quốc phòng

- Cần sớm hỗ trợ người nuôi tôm hùm ở Phú Yên

- Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán: Khi đô thị vắng cây xanh

- Hé lộ "thủ phạm" đánh chông xe tải