Thời sự Quốc phòng ngày 22/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục vun đắp truyền thống Việt Nam - Campuchia.

- Luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và Nhân dân.

-  Quân đội phát huy vai trò nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn. 

- Hội nghị an toàn giao thông năm 2016.

- Việt Nam sắp đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu.