Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 23/02/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 53.

- Bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020.

- Thực hiện nghiêm quy định 5K trong giao nhận quân.

- Quân khu 3 tiêu độc, khử khuẩn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.