Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 23/9/2016 có những nội dung chính sau đây:

Đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam.

- Đại hội đại biểu phụ nữ ở một số đơn vị.

- Mưa lớn chia cắt nhiều địa bàn ở Hương Khê, Hà Tĩnh.

- Quy hoạch làng nghề có cũng như không và sự thờ ơ trong công tác quản lý.

-  Xả súng ở nhà máy Tennessee (Hoa Kỳ).

- Israel sẵn sằng hợp tác với Nga ngăn chặn cực đoan.