Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 26/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Trung đoàn Không quân 925 hoàn thành tốt ban bay kiểu mẫu

- Phong trào nhảy hip hop của học viên trường Sĩ quan Chính trị

- Cửa hàng tự phục vụ tại Việt Nam