Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 27/5/2024 có những nội dung chính sau đây:

- 10 năm vì sứ mệnh quốc tế cao cả.

- Tập huấn tham mưu tác chiến toàn quân.

- Đối ngoại Quốc phòng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

- Đẩy mạnh hoạt động giao thương, du lịch giữa Việt Nam - Trung Quốc.